Hely képe

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Cím:
Városgazda sor 1. Szeged, 6728
Telefon:
+36 62 777 177
Email:
hulladek@szegedihulladek.hu
Web:
http://szegedihulladek.hu/
Nyitvatartás:
Hétfő:
08:00 - 15:00
Kedd:
08:00 - 15:00
Szerda:
08:00 - 15:00
Csütörtök
07:00 - 19:00
Péntek:
08:00 - 13:00
Szombat:
-
Vasárnap:
-

„Közös ügyünk a környezetünk!”

-kommunális szilárd hulladékgyűjtés, szállítás, ártalommentes elhelyezés
-szelektív hulladékgyűjtés, szállítás, előkezelés

 

Szelektív hulladékgyűjtési rendszer

Tájékoztatjuk, hogy 2015. január 1-től a háztartási hulladék elkülönített gyűjtése, vagyis a szelektív gyűjtés kötelező a 385/2014 (XII.31) Kormány rendelet értelmében!

Társaságunk Szeged vonzáskörzetéhez tartozó településekről évente átlag 230.000 m3 hulladékot gyűjt össze. Csak érzékeltetésképpen: ezzel a mennyiséggel csaknem megtelne a híres luxusgőzös, a Titanic teste.

A hulladék nem szemét.

A hulladékgazdálkodásnak a természeti erőforrásokkal történő takarékosságot kell szolgálnia, melynek lényege a hulladékok minél nagyobb mértékű szétválogatása, újrahasznosítása, a másodnyersanyagok kinyerése, valamint a véglegesen hulladéklerakó telepre kerülő hulladék mennyiségének csökkentése.

A háztartási szemétbe kerülő anyagok közül újrahasznosítható a papír, a műanyag, a fém , valamint az üveg. A szerves anyagok, növényi részek elkülönített kezelése lehetővé teszi a komposztálást, melynek során a szerves hulladék lebomlik, értékes humusszá alakul, majd a kerti munkálatok, mezőgazdasági hasznosítás során visszakerül az anyagok körforgásába. Kitűnik, hogy az, amit a mindennapi gyakorlatban szemétnek hívunk, többnyire csak az újrahasznosítható anyagok nehezen szétválogatható keveréke, aminek döntő hányada hasznosítható, ha szelektíven kerülnének ki a háztartásból.

A mai háztartásokban naponta képződő hulladék még nem hasznosul megfelelő mértékben, ezért a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 1997-ben megkezdte és 2016-tól a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. folytatja a szelektív hulladékgyűjtési program megvalósítását Szegeden: szelektív hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok kialakítását, a hulladékválogató beruházás előkészítését.

A hulladék MEGSZOKOTT útja: hagyományos hulladékgyűjtés – hulladékszállítás – hulladéklerakó

A hulladék útja a SZELEKTÍV gyűjtési rendszeren keresztül: lakosság, ipar, intézmények szelektív hulladékgyűjtése – gyűjtőszigetek, hulladékudvarok – válogatómű – másodnyersanyag-feldolgozók – kereskedelem.

Miért is jó a szelektív hulladékgyűjtés?

A szelektíven gyűjtött háztartási szilárd hulladék értékes, hiszen újrahasznosítható. Másodnyersanyag keletkezik belőle, amit újra fel lehet használni termékgyártáshoz. A másodnyersanyagok felhasználása ugyanakkor jelentős energia- és nyersanyag- takarékossággal is jár, mivel ezek már kevesebb technológiai lépést igényelnek. A szelektív gyűjtéssel csökken a lerakásra kerülő hulladék mennyisége, ezáltal a hulladéklerakó élettartama növekszik, így csökken a környezet terhelése.
Társaságunk által üzemeltetett szegedi szelektív gyűjtőszigeteken a gyűjtőedények típusától függően jelenleg három frakcióban történik a szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag + fém, vegyes öblösüveg).

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a szelektív tárolókat a rajtuk található tájékoztató szerint vegyék igénybe, továbbá a PET palackokról, italos kartondobozokról csavarják le a kupakot és szíveskedjenek összelapítva elhelyezni a megfelelő edénybe, gondolva azok későbbi gazdaságos elszállítására, így levegőt nem kell szállítani.

A kommunális (háztartási) hulladékot a már kialakult rendszer szerint mindenki otthon a saját „kukájába” dobja!

A hulladékok alábbi csoportosítását a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jelenlegi technológiájának megfelelően állítottuk össze.

Regionális hulladékszállítási rendszer

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. fő feladata a települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése.

Az EU elvárásokkal és Szeged Város környezetvédelmi programjával összhangban kidolgoztuk Szeged és térsége komplex hulladékgazdálkodási programját.

Társaságunknál a Szállítási és Logisztikai részleg feladata a rendszeres hulladékszállítás szervezése és a hulladékok ártalommentes elhelyezése.

Társaságunk a hulladékszállítási közszolgáltatást hétvégén és ünnepnapokon is végzi.

Kérjük a megtelt hulladékgyűjtő edényeiket a hulladékgyűjtési napon reggel 5:00-ig szíveskedjenek kihelyezni (délutáni ürítés esetén is), ezáltal tudjuk biztosítani a szolgáltatást, edényeik kiürítését!

A hulladékszállítás területén elsődleges célunk, hogy a keletkezett hulladékot közvetlen a termelőtől, környezetszennyezés nélkül, a megfelelő edényzetből ürítsük, majd korszerű, nagy tömörítő kapacitású gépeinkkel a Központi Hulladéklerakó Telepre szállítsuk, ahol ártalmatlanítjuk.

Hatékony szervezési módszerekkel sikerült elérni, hogy Szeged város területének 98%-ról heti rendszerességgel elszállítjuk a háztartási hulladékot. Társaságunk végzi a települési szilárd hulladék szállítását több környező településen is. Fontos feladatunk a regionális gyűjtésbe bekapcsolt települések számának növelése.

Szeged területén évente szelektív gyűjtési rendszerben történő lomtalanítást szervezünk a lakosság részére. Ekkor mindenki térítésmentesen “szabadulhat meg” a feleslegessé vált holmijától. Az akciók során évente közel 266 tonna vegyes hulladékot szállítunk el.

A térségben keletkezett hulladék mennyisége évente átlag 130 000 tonna, amit a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó Telepre szállítunk. A beszállított hulladék egy részét szelektíven válogatjuk, a tovább nem hasznosítható hulladékot a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével deponáljuk.

Sajnálatos jelenség, hogy évente közel 50.000 m3 mennyiséget raknak le illegálisan a vadlerakókon, vagy szórnak szét a kiserdőkben, a város környéki zöld sávokban. A hulladék ilyen módon történő, jelentős környezeti kárt okozó felelőtlen elhelyezése veszélyt jelent a talajra, a talajvízre és hosszútávon a felszín alatti értékes ivóvízbázisokra, csökkentve az ilyen területeken fekvő ingatlanok értékét, rontva környezetünk általános minőségét.

Lomtalanítás

Tisztelt Lakosság!

Az aktuális lomtalanítási időpontokról Társaságunk honlapján a hírek menüpont alatt tájékozódhat.
A lomtalanítás azoknak a Tisztelt Lakosoknak díjmentes szolgáltatás, akik Társaságunk felé díjhátralékkal nem rendelkeznek, és a hulladékszállítást nem szüneteltetik.

Kérjük, hogy a kapott lomtalanítási értesítésben illetve honlapunk hírei között szereplő leírtaknak megfelelően – az adott terület lomtalanítási időpontja előtt 24 órával kezdhető el, de a gyűjtési nap reggeléig (7.00 óráig) – végezzék a feleslegessé vált lom kihelyezését.

Azokban a városrészekben ahol közvetlenül a magánháztól szállítjuk el a lomot ott kérjük, hogy az elszállításra szánt, és szelektíven kihelyezett lomtalanítási anyagokat a hulladéktörvénynek megfelelően, rendezetten, kötegelve (bálázva) helyezzék ki a gyűjtési napon reggel 7.00 óráig közvetlen a saját ingatlanuk elé (a rendszeresen kihelyezett saját kommunális hulladéktároló edény helyére) úgy, hogy az a gyalogos és járműforgalmat ne akadályozza.

Továbbá ezúton értesítjük a Tisztelt Kiskert Tulajdonosokat, hogy a lomtalanítási hulladékot nem a kiskert elé kell kihelyezni, hanem a Társaságunk által kijelölt gyűjtőhelyeken elhelyezett gyűjtőkonténerekben (a gyűjtési napon 7.00-13.00 között). A lomtalanítási hulladék gyűjtőponton történő elhelyezésekor kérjük, az ott tartózkodó kollégánknak mutassák be, hogy a díjfizetési kötelezettségnek eleget tettek.

A lomtalanítás alkalmával Társaságunknak nem áll módjában elszállítani a háztartási kommunális hulladékot, ipari szemetet, építési és bontási törmeléket, veszélyes hulladékot, valamint veszélyes hulladéknak minősülő elektronikai hulladékot, gumiköpenyeket, valamint, a folyékony veszélyes anyagokat illetve azok kiűrült edényeit. Társaságunk járatszerűen gyűjti a lom hulladékot, és ahol már elszállításra került a hulladék, oda már nem áll módunkban visszamenni.

Köszönjük, hogy felelősségtudatos munkájával Ön is hozzájárul a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, a hulladékok okozta környezetterhelés csökkentéséhez, saját lakókörzete környezetminősége javításához.